Actioun Lëtzebuergesch - Eis Sprooch a.s.b.l.

Politesch, reliéis, a philosophesch neutral - Gegrënnt 1971

Eng Vereenegung fir eiser Sprooch op jiddwer verstänneger Fassong ze hëllefen, an hir iwwerall do déi Rechter ze verschafen, déi si zegutt huet

Member ginn

Gitt Member an iwwerweist 15€ op de Kont:
IBAN LU75 1111 0066 4448 0000 (CCPL)


Kontakt

Schreift äis eng E-mail un actioun@letzebuergesch.lu
oder besicht äis op Facebook: https://www.facebook.com/actiounletzebuergesch


Comité 2017

President:

Claude BACHE

Vize-President:

Lex ROTH

Sekretär:

Patrick KAELL

Caissier:

Alexis KLEIN

Memberen:

Mariette ATTEN-HAAG

Fred KEUP

Vic WEBER

Tom WEIDIG

Administratioun:

Maryse WEIRIG